Сдать мясо курицы: Куплю оптом мясо птицы

Содержание

Агрокарта України, карта посівів, посівні площі, агросправочник online, agromap.com.ua

Торгова площадка, останні 5 оголошень …

Продам Будівництво об’єктів сільгосппризначення
Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, 5000 т., 46 грн/т.,
Щебень шлаковый 5-20, 10-20, 20-40, 40-70, 70-120, 0-5, 0-10, 0-40, 0-70 мм
Предприятие реализует вагонными нормами щебень из электропечных шлаков с прочностью 1000 – 1400 следующих фракций: 5-20, 10-20, 20-40, 40-70, 40-120, 70-120, 0-5, 0-10, 0-40, 0-70, 0-200 мм, шлак… (№: 146581) 16.03.2022

Продам Будівництво об’єктів сільгосппризначення
Дніпропетровська область, Нікопольський район, 5000 т., 55 грн/т.,
Щебень шлаковый 5-20, 10-20, 20-40, 40-70, 70-120, 0-5, 0-10, 0-40, 0-70 мм
Предприятие «Инерт Ресурс» реализует вагонными нормами щебень из электропечных шлаков с прочностью как у гранита следующих фракций: 5-20, 10-20, 20-40, 40-70, 70-120, 0-5, 0-10, 0-40, 0-70 мм, шлак.
.. (№: 151825) 16.03.2022

Продам Будівництво об’єктів сільгосппризначення
Запорізька область, Запорізький район, 5000 т., 46 грн/т.,
ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ ВАГОНАМИ.
Предприятие реализует вагонными нормами щебень из электропечных шлаков с прочностью 1000 – 1400 следующих фракций: 5-20, 10-20, 20-40, 40-70, 40-120, 70-120, 0-5, 0-10, 0-40, 0-70, 0-200 мм, шлак… (№: 146580) 16.03.2022

Продам Будівництво об’єктів сільгосппризначення
Полтавська область, Полтавський район, 5000 т., 48 грн/т.,
Щебень шлаковый 20-40 мм. вагонами.
Щебень из шлаков от производства марганцевых ферросплавов следующих фракций: 0-5 мм., 0-10 мм., 5-20 мм., 10-20 мм., 20-40 мм., 40-70 мм., 70-120 мм., 0-40 мм., 0-70 мм. (ТУ У… (№: 145029) 16.03.2022Стрічка оголошень Подати агро-оголошення Агро-оголошення по рубриках Розсилка оголошень

Сдать анализ на Мясо курицы, IgE в Киевская область быстро и дешево в

Лабораторія «INVIVO», в подальшому «Виконавець», з одного боку, та

ФІЗИЧНА ОСОБА, яка на оплатній основі замовляє медичні послуги на сайті invivo. ua, в подальшому «Пацієнт» та/або «Замовник», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі — «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони погодили, що терміни, як використовуються в Договорі, визначаються наступним чином:

«Виконавець» — юридична особа та/або фізична особа-підприємець, яка зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства України, здійснює свою діяльність на підставі відповідної ліцензії МОЗ України, має право на використання знаку для товарів і послуг «INVIVO» і у своїй діяльності використовує сайт за посиланням https://www.invivo.ua

Замовник — фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, та розмістила на сайті Виконавця www.invivo.ua Замовлення, від власного імені чи від імені Пацієнта, на надання медичних послуг. У випадку розміщення Замовлення медичних послуг від імені Пацієнта Замовник підтверджує, що діє в інтересах Пацієнта й отримав на це добровільну згоду від Пацієнта. У випадку, якщо Пацієнтом є особа, яка володіє неповною, частковою дієздатність, або дієздатність якої обмежена, попереднє замовлення медичної послуги може бути здійснено виключно Замовником.

Пацієнт — фізична особа, яка звернулася за наданням медичних послуг та якій безпосередньо надаються такі послуги Виконавцем відповідно до Замовленням.

Медична послуга — послуга, що надається Виконавцем та включає в себе взяття біологічного матеріалу Пацієнта, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу Пацієнта та надання Пацієнту результату проведеного лабораторного дослідження. Медична послуга надається за індивідуальним замовленням Пацієнта для задоволення його особистих потреб або на Замовлення Замовника для задоволення потреб Пацієнта. Місцем безпосереднього надання медичної послуги є будь-яке відділення діагностичного центру Виконавця, розташоване у місті, обраному Пацієнтом та/або Замовником перед оформленням Замовлення на надання медичних послуг.

Замовлення — оформлений та підтверджений належним чином на сайті invivo.ua запит Пацієнта та/або Замовника, в якому визначений перелік медичних послуг, які бажає отримати Пацієнт під час відвідування відділення діагностичного центру Виконавця за попередньо визначеним Пацієнтом та/або Замовником місцезнаходженням (містом), з подальшою його оплатою. Підтверджуючи Замовлення Пацієнт та /або Замовник одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Пацієнта на умовах, встановлених даним Договором, надає інформовану згоду на проведення медичного втручання, ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким медичним втручанням, погоджується з умовами цього Договору та всіма діями, які за ним будуть здійснені та які не суперечитимуть умовам даного Договору.

1.2. Даний Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). До даного Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Пацієнтів та/або Замовників, які замовляють медичні послуги на сайті Виконавця за посиланням invivo.ua. Даним Договором визначаються порядок та умови надання Виконавцем медичних послуг за Замовленням Пацієнта та/або Замовника, розміщеним на сайті Виконавця за посиланням invivo.ua. Медичні послуги надаються відповідно до ліцензії Виконавця на медичну практику.

1.3. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Пацієнтом та/або Замовником дій щодо оформлення та підтвердження переліку медичних послуг, що входять до Замовлення, а також проведення оплати в день надання Виконавцем Пацієнту та/або Замовнику Медичної послуги.

1.4. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.5. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення медичних послуг без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта та/або Замовника в процесі виконання Договору і реалізації медичних послуг.

1.6. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801–XII, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р № 1023–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, іншими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність медичних закладів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за Замовленням Пацієнта та/або Замовника, надати Пацієнту медичні послуги відповідно до Замовлення, належної якості, відповідно до діючих цін Виконавця, в установлені строки та порядку, визначеному цим Договором, іншими внутрішніми стандартами, інструкціями та положеннями Виконавця, чинним законодавством України, а Пацієнт та/або Замовник в свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти медичні послуги, відповідно до умов даного Договору.

2.2. Після оформлення Замовлення Пацієнт та/або Замовник підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА МЕДИЧНУ ПОСЛУГУ

3.1. Для оформлення Замовлення Пацієнт та/або Замовник заповнює реєстраційну форму на сайті Виконавця invivo.ua, обирає регіон із переліку, де можна отримати медичну послугу, обирає перелік необхідних медичних послуг, заповнює Замовлення відповідно до Інструкції, розміщеної на сайті Виконавця invivo.ua, ознайомлюється та погоджується з умовами цього Договору. Оформлення Пацієнтом та/або Замовником Замовлення та його підтвердження означає достатнє і повне ознайомлення Пацієнтом та/або Замовником з медичною послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до взяття біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження, інформацією про наявність (відсутність) знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої вартості медичної послуги. При підтвердженні Пацієнтом та/або Замовником оформленого Замовлення, останній отримує 10% знижки від загальної ціни одного оформленого Замовлення.

3.2. Медичні послуги, оформлені в одному Замовленні, можуть бути надані одному Пацієнтові, визначеному в Замовленні, за одне відвідування відділення діагностичного центру Виконавця.

3.3. При оформленні Пацієнтом та/або Замовником Замовлення на медичні послуги розповсюджується лише один вид знижки. Знижки на послуги не сумуються.

3.4. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення, в тому числі у разі надання Замовником або Пацієнтом документу на отримання знижки при оплаті Замовлення у відділенні діагностичного центру Виконавця.

3.5. Після отримання Замовлення, Виконавець здійснює обробку Замовлення. Пацієнту та/або Замовнику надається Підтвердження Замовлення на номер мобільного телефону, вказаний Пацієнтом  та/або Замовником на адресу електронної пошти, з детальною інформацією щодо Замовлення: номер замовлення, замовлені медичні послуги, вартість, сума знижки, сума Замовлення.

3.6. Пацієнт та/або Замовник після отримання медичних послуг в будь-який час може перевірити хід виконання Замовлення в своєму особистому кабінеті в розділі «Отримати результат», при авторизованому вході в систему на сайті Виконавця.

3.7. У випадку виявлення Пацієнтом та/або Замовником допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Пацієнт та/або Замовник має право звернутися до Виконавця за виправленням зазначених помилок. Медичні послуги надаються Пацієнтові в порядку загальної черги.

3.8. Послуга з оформлення Замовлення на сайті Виконавця доступна для всіх відділень діагностичного центру Виконавця, які будуть наявні у переліку для оформлення Замовлення на сайті.

4. СТРОКИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА СТРОК ДІЇ ЗАМОВЛЕННЯ 

4.1. Строк надання медичних послуг, зокрема проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу Пацієнта, визначений на сайті invivo. ua та відраховується з дня, наступного за днем взяття біологічного матеріалу  Пацієнта у відділенні діагностичного центру Виконавця.

4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати строки надання медичних послуг з технологічних причин, попередньо попередивши про зміни Пацієнта та/або Замовника, якщо Замовлення вже було оформлене.

4.3. Строк дії Замовлення з моменту його оформлення на сайті invivo.ua складає 5 календарних днів, без можливості його продовження.

4.4. Взяття біологічного матеріалу Пацієнта для надання медичних послуг за Замовленням проводиться Виконавцем після підтвердження Замовлення Пацієнтом та/або Замовником на сайті invivo.ua та проведення оплати Замовлення у відділенні діагностичного центру Виконавця.

 

5. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

5.1. Перелік медичних послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання вказані в чинному Прайс-листі Виконавця за адресою invivo.ua, який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку.

5.2. Виконавець не має права змінювати ціну оплаченої медичної послуги після того, як Замовлення було прийнято Виконавцем, а Пацієнт та/або Замовник отримав sms-повідомлення на вказаний номер телефону та/або електронне повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення Виконавцем.

5.3. Вартість медичних послуг сплачується Замовником та/або Пацієнтом в день надання Виконавцем послуг в національній валюті України – гривні.

5.3.1. Пацієнт має право протягом 5 календарних днів звернутися до відділення діагностичного центру Виконавця, яке було обране Пацієнтом та/або Замовником на сайті при оформленні Замовлення, і скористатися тільки тим переліком медичних послуг, які були обрані при оформленні Замовлення, оплативши суму визначену у оформленому Замовленні.

5.4. Пацієнт та/або Замовник здійснює оплату медичних послуг способом, обраним із запропонованих на сайті Виконавця invivo.ua. Всі медичні послуги, що містяться в Замовленні на момент їх безпосереднього надання Пацієнтові у відділенні діагностичного центру Виконавця, повинні бути повністю оплачені.

5.5. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, медичних послуг і проведених транзакціях.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. Вносити зміни в перелік медичних послуг, які надаються Виконавцем та розміщений за адресою invivo.ua, щодо обсягу кожної медичної послуги, строків її виконання, ціни кожної медичної послуги тощо, надання яких можливе в рамках даного Договору.

6.1.2. При необхідності залучати третіх осіб (медичних фахівців, медичні установи) для надання медичних послуг Пацієнту.

6.1.3. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на медичні послуги.

6.1.4. Інформувати Пацієнта про зміни щодо медичних послуг.

6.1.5. Приймати оплату за медичні послуги в готівковій формі або безготівковій формі під час надання Виконавцем послуг.

6.1.6. У разі порушення Пацієнтом рекомендацій Виконавця щодо підготовки до взяття біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень, при некоректній поведінці Пацієнта та/або Замовника (порушенні Правил перебування пацієнтів у відділеннях діагностичного центру Виконавця), відмові в наданні інформованої добровільної згоди пацієнта, Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень Пацієнтом та/або Замовником. При цьому вартість медичних послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.

6.1.7. В односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані медичні послуги.

6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. Своєчасно і якісно надавати медичні послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.2.2. Забезпечити участь кваліфікованого медичного персоналу для надання медичних послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором.

6.2.3. У своїй діяльності з надання медичних послуг використовувати методи діагностики, медичні технології, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

6.2.4. Забезпечити Пацієнта та/або Замовника інформацією, що включає в себе відомості про місце надання медичних послуг, режим роботи відділень діагностичного центру Виконавця, перелік медичних послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих медичних послуг, отримання додаткових знижок на медичні послуги тощо.

6.2.5. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів лабораторних досліджень біологічного матеріалу Пацієнта відповідно статті 8 цього Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю.

6.2.6. Інформувати Пацієнта та/або Замовника у випадку неможливості надання медичних послуг за Замовленням повністю або частково.

6.3. Права Пацієнта та/або Замовника:

6.3.1. Пацієнт та/або Замовник має право на своєчасне і якісне отримання медичних послуг.

6.3.2. Обрати зручний для Пацієнта та/або Замовника спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем.

6.3.3. Самостійно визначати перелік медичних послуг, що входять до Замовлення, які він бажає отримати в межах цього Договору.

6.3.4. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих медичних послуг.

6.3.5. Надати письмову заяву від власного імені на отримання медичної документації або деяких зразків матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги. Заява складається у відділенні діагностичного центру Виконавця відповідно до форми заяви, наданої Виконавцем, до заяви додається завірена копія паспорту Пацієнта. У випадку неможливості самостійно отримати медичну документацію або деякі зразки матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання Послуги, Пацієнт може надати письмову заяву від власного імені через свого представника, зазначивши додатково паспортні дані такого представника у цій заяві та за умови пред’явлення представником документу, що посвідчує особу представника під час отримання медичної документації Пацієнта або деяких зразків матеріалу, що можуть бути повернуті Пацієнту після надання медичної послуги, у відділенні діагностичного центру Виконавця.

6.3.6. Під час відвідання відділення діагностичного центру Виконавця обслуговуватися в порядку загальної черги.

6.4. Пацієнт та /або Замовник зобов’язаний:

6.4.1. Оплачувати вартість медичних послуг Виконавця відповідно до умов розділу 5 цього Договору.

6.4.2. Забезпечити взяття біологічного матеріалу працівниками Виконавця у відділенні діагностичного центру Виконавця або передати біологічний матеріал Пацієнта Виконавцю протягом 5 календарних днів з моменту онлайн оформлення Замовлення на медичні послуги.

6.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Пацієнтом та /або Замовником цього Договору.

6.4.4. Надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення медичного втручання, згоду на обробку персональних даних, а також надати Виконавцю всі інші необхідні дозволи для виконання медичних послуг Виконавцем.

6.4.5. Суворо дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до взяття біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень, розміщених на сайті Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Пацієнта.

6.4.6. Дотримуватися Правил перебування пацієнтів під час перебування у відділеннях діагностичного центру Виконавця.

6.4.7. Надати Виконавцеві достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання медичних послуг. У випадку, якщо Замовник діє в інтересах Пацієнта, Замовник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про Пацієнта.

6.4.8. Отримувати медичні послуги тільки в тому відділення діагностичного центру, яке було обране при оформленні Замовлення.

6.4.9. Для отримання результату проведеного лабораторного дослідження безпосередньо у відділенні діагностичного центру Виконавця – надати бланк Замовлення, оформлений підчас відвідання відділення діагностичного центру Виконавця. У випадку відсутності бланку Замовлення — надати документ, що посвідчує особу (паспорт або посвідчення водія).

Якщо результати дослідження буде отримувати уповноважена Пацієнтом особа, за відсутності бланка Замовлення, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів Пацієнта щодо отримання результатів проведених лабораторних досліджень Пацієнта.

У випадку отримання результатів проведених лабораторних досліджень Пацієнта, що не досяг повноліття, його законним представником, останній повинен надати працівникам Виконавця оригінал бланку Замовлення Пацієнта, Свідоцтво про народження Пацієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника.

7ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА та/ або ЗАМОВНИКА

7.1. Пацієнт та/або Замовник погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних (відповідно до умов даного Договору і наданої ним письмової згоди при оформленні Замовлення) в обсязі, необхідному для оформлення, оплати Замовлення та надання медичної послуги.

7.2. Пацієнт та/або Замовник підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України, які стосуються захисту персональних даних.

7.3. Пацієнт та/або Замовник підтверджує, що проінформований про те, що розпорядниками бази даних, в якій зберігаються персональні дані Пацієнта, є Лабораторія «INVIVO» (далі — «Розпорядник»).

7.4. Пацієнт та/або Замовник надає Виконавцю право без попередньої згоди, на передачу (поширення) своїх персональних даних Розпорядникам та/або третім особам. Пацієнт/Замовник надає згоду на обробку своїх персональних даних у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки, зазначеної в даному Договорі.

7.5. Метою обробки персональних даних є проведення Виконавцем лабораторного дослідження наданого Пацієнтом біологічного матеріалу та надання Пацієнтові, або вказаним ним особам, можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Пацієнта, зокрема результату лабораторних досліджень, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються медичних послуг та стану здоров’я.

7.6. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Пацієнт та/або Замовник надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Пацієнтом та/або Замовником при оформленні Замовлення, а також результатами лабораторних досліджень наданого Пацієнтом біологічного матеріалу.

7.7. Пацієнт погоджується, що у випадку оформлення Пацієнтом та/або Замовником попереднього Замовлення на надання медичних послуг Виконавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Пацієнт надав попередню згоду такій особі на використання його персональних даних, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги Виконавця, та підтверджує, що Замовник діяв від імені Пацієнта та в його інтересах. Пацієнт підтверджує, що надає право Замовникові оформляти попереднє Замовлення від імені Пацієнта та надавати від імені Пацієнта згоду на обробку персональних даних та згоду на медичне втручання. Якщо під час попереднього оформлення Замовником Замовлення на надання медичних послуг Виконавця у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Пацієнт надає згоду Виконавцеві на відправлення отриманих Виконавцем результатів досліджень за цим Замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації, після її отримання, несе така третя особа.

7.8. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта та/або Замовника  під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта та /або Замовника  виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

7.9. Пацієнт та/або Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті Виконавця invivo.ua для оформлення Замовлення. У разі виявлення помилок або будь-яких розбіжностей між персональними даними Пацієнта, зазначеними на сайті Виконавця, і персональними даними Пацієнта, наданими ним при отриманні медичної послуги або результатів проведених лабораторних досліджень (паспортні дані, дані бланка Замовлення), Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні медичної послуги Пацієнту, до моменту з’ясування особи Пацієнта.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, перелік медичних послуг, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

8.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Пацієнта та/або Замовника вносити зміни в текст даного Договору. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на сайті invivo.ua та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

10.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС-МАЖОР

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання медичних послуги, у випадках порушення Пацієнтом п. 6.4.5. даного Договору.

11.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

12.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Пацієнтом та / або Замовником, чи безпосереднє надання медичної послуги Пацієнту не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення та проведення оплати Пацієнтом та/або Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом Пацієнта.

13.2. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

 

«Меркурий»: как легально торговать мясом и молоком

Законы

В России все продукты животного происхождения проходят проверку. Ветеринары осматривают животных на фермах и берут у них анализы. Если всё в порядке, выдают ветеринарные сопроводительные документы (ВСД): сертификаты, свидетельства и справки. Если проверки не было или ветеринары выявили проблемы, то продавать мясо, рыбу, молоко и яйца нельзя.

 

Раньше ветеринары выдавали бумажные документы. Теперь они будут оформлять электронные ВСД в системе «Меркурий». Зарегистрироваться в системе должны не только производители, но и магазины, кафе, рестораны — все, кто имеет дело с продуктами животного происхождения.

 • Автор: Ирина Ситникова
 • Иллюстратор: Иллюстратор Ivan Might

Кому подключаться

Если бизнесмен торгует или перерабатывает продукцию, которая раньше бегала, летала, ползала или плавала, он должен подключиться к «Меркурию». Это касается магазинов, ресторанов, кафе, столовых, пекарен и других заведений, где торгуют продукцией животного происхождения или готовят из неё еду. Подключайтесь, если обнаружили свой товар в приказе Минсельхоза от 18.12.2015 № 648.

Как было раньше

Чтобы продать мясо, молоко или яйца, фермер должен был показать свою живность ветеринарам. Те осматривали животных и брали у них анализы. Если всё было в порядке, ветеринары выдавали фермеру бумажные ВСД с подписью и печатью — на всю партию товара или отдельные позиции в ней. Чтобы отправить партию мяса, фермер отдавал бланк водителю, а корешок оставлял у себя. Если в дороге водитель встречал проверяющих, он показывал ВСД. Если товар переходил от одного посредника к другому, бумажный ВСД передавали по цепочке из рук в руки. В конце цепочки владелец магазина или ресторана забирал ВСД вместе с продуктами и хранил, пока не закончится срок годности товара.

Бумажные бланки можно было нелегально купить или подделать. Так зараженная продукция попадала в магазин или ресторан. Люди травились, а у владельца заведения возникали проблемы с правоохранительными органами. Отследить происхождение зараженного мяса, творога или яиц и найти нелегальных поставщиков было непросто.

С 1 июля 2018 года ветеринары перестанут выдавать бумажные бланки. Вместо них будут оформлять электронные ВСД в «Меркурии». Вот как это работает.

Фермер заходит в «Меркурий», подаёт заявку на получение ВСД и указывает получателя — например, мясокомбинат. Ветеринар приезжает и проверяет животных. Если всё в порядке, ветеринар оформляет электронный ВСД. Чтобы отправить партию товара, фермер распечатывает QR-код с информацией о ВСД и передаёт водителю вместе с товаром. Водитель покажет код, если машину остановят на дороге для проверки. Когда мясо доставляют на комбинат, работник комбината заходит в «Меркурий», находит входящий ВСД с нужным номером и отмечает, что принял товар — гасит ВСД.

На комбинате мясо превращают в фарш, колбасу и сосиски. Чтобы продать их в супермаркет, работник комбината тоже подаёт заявку в «Меркурии» и оформляет новые электронные ВСД на каждую партию товара. Когда сосиски доставляют в супермаркет, работник супермаркета заходит в «Меркурий» и гасит нужный ВСД.

Если комбинат поставляет фарш в пекарню, тогда мясо проходит в «Меркурии» ещё один круг: в пекарне из фарша лепят пирожки и развозят по кофейням. На каждую партию пирожков оформляют ВСД в «Меркурии». Работник кофейни заходит в систему и гасит ВСД с нужным номером.

Каждый, кто перерабатывает мясо, перед продажей заново выписывает ВСД в «Меркурии» — смухлевать не получится. Электронный ВСД не подделать — поставщики не смогут подсунуть магазину или ресторану заражённую продукцию, а покупатели не отравятся.

Электронные ВСД будут храниться в системе три года, но не меньше, чем срок годности продукции, на которую выписаны (п. 11 Приложения 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589).

Закон № 243 изменил правила ветеринарной сертификации

Если торгуете с бизнесменами

Если бизнесмен перерабатывает продукцию животного происхождения, он должен гасить ВСД на сырьё, которое закупил, и оформлять ВСД на каждую партию своей продукции перед тем как отправить покупателям.

Например, предприниматель закупает фарш, лепит пирожки и продает их кофейням. В момент приёмки фарша бизнесмен должен зайти в «Меркурий», найти нужный ВСД и погасить его. Перед тем как отправить готовые пирожки в кофейню, он снова должен зайти в «Меркурий» и оформить новый ВСД на партию пирожков.

Если продаёте товары в розницу

Если бизнесмен продаёт готовую продукцию животного происхождения, он обязан погасить ВСД на товар, который принял у поставщика.

Например, предприниматель покупает пирожки с мясом и продаёт их посетителям кофейни. В момент приёмки пирожков он должен зайти в «Меркурий» и погасить ВСД на партию пирожков.

Как подключиться

Подайте заявку в своё территориальное управление Россельхознадзора в бумажной или электронной форме. В заявке укажите адрес электронной почты сотрудника, которому даёте доступ к «Меркурию». На этот адрес в течение двух дней система вышлет логин и пароль.

На всякий случай зарегистрируйте в «Меркурии» хотя бы двух сотрудников. За пять некритических ошибок учётную запись заблокируют на срок до трёх месяцев, за две критические ошибки — на срок до шести месяцев (приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589). Если учётная запись только одна, и ее заблокируют, бизнесмен на несколько месяцев потеряет доступ к системе.

Можно сразу в заявлении указать несколько сотрудников или подключить новых пользователей позже. Им можно дать разные права: формировать заявки на ВСД, отправлять, гасить или всё вместе. Заново подавать заявку не придётся — новичков подключит ваш сотрудник с правами администратора. Подключить несколько пользователей на один адрес почты нельзя — для каждого указывайте свой.

Скачайте и заполните заявление для ИП
Скачайте и заполните заявление для организации

Подать заявление в бумажной форме.

Отправьте заявление в территориальное управление Россельхознадзора по почте или отнесите лично. ИП достаточно распечатать его на простой бумаге, организации — на своём официальном бланке.

Подать заявление в электронной форме. Россельхознадзор примет заявку, только если она подписана электронной подписью. ИП нужно отправить заявку на адрес [email protected], организации — на адрес [email protected]

Как пользоваться

Зайти в «Меркурий», чтобы оформить или погасить ВСД, можно тремя способами: через сайт, через шлюз или с помощью мобильного приложения.

Подходит для производителей, поставщиков, розничной торговли и общепита. Бесплатным сайтом удобно пользоваться с компьютера или ноутбука. Отдельной мобильной версии нет. Если у вас киоск или палатка, вы сможете загрузить «Меркурий» на мобильном, но пользоваться будет неудобно.

Интерфейс сайта

Чтобы погасить ВСД через сайт, достаточно зайти под своим логином и паролем и найти входящий ВСД с нужным номером. На странице «Гашение ВСД» в блоке «Сведения о гашении» нужно указать дату поступления груза и нажать кнопку «Сохранить». Полную инструкцию смотрите на сайте Ветис.

Чтобы оформить ВСД, придётся вручную перенести данные из своей учётной системы: подробную информацию о получателе, транспорте и продукции. Предварительно работника нужно обучить. Пять некритических ошибок или две критические — и учётную запись заблокируют на несколько месяцев. Полную инструкцию смотрите на сайте Ветис.

Подходит крупным компаниям, которые каждый день оформляют не менее 5 000 ВСД. Информация будет автоматически поступать в «Меркурий» из учётной системы предприятия через специальный шлюз.

Приложение для онлайн-кассы

Подходит для розничной торговли и общепита. С приложением удобно работать с кассы — вам не придётся держать в магазине или кафе компьютер. Приложение платное. В цену входит техподдержка: разработчики приложения обещают помогать, если у вас возникнут трудности во время работы с «Меркурием».

В приложении вы увидите список входящих ВСД; они отсортированы по номеру накладных. Гасить ВСД сможете прямо с кассы.

Чтобы воспользоваться приложением, его нужно установить из магазина приложений.

Чтобы погасить ВСД достаточно:

1. Выбрать нужную накладную из списка входящих ВСД.

Список входящих ВСД

2. Выбрать нужный ВСД и погасить каждую позицию одним движением пальца вправо по экрану.

В одном ВСД несколько позиций

Магазины и заведения общепита смогут гасить ВСД через сайт «Меркурия» или с помощью приложения на кассе. Чтобы пользоваться сайтом, на точке нужен компьютер или ноутбук — с мобильного работать неудобно. Если выберете приложение, гасить ВСД будете прямо с кассы — дополнительная техника не нужна. Изучите оба варианта и выберите подходящий.

Если выбрали приложение, оставьте свой номер телефона. Мы перезвоним, поможем подключиться к «Меркурию» и научим пользоваться.

Как накажут нарушителей

Если бизнесмен вовремя не подключится к «Меркурию», то не сможет закупить продукцию животного происхождения — ведь в момент оформления ВСД поставщик указывает получателя товара. Если бизнесмена нет в системе, поставщик не сможет оформить ВСД и отправить товар.

Если поставщик повезёт без ВСД товары, которые должны проходить ветеринарную проверку, его оштрафуют:

— 30 000 ₽ — для ИП;

— 300 000 — 500 000 ₽ для организаций.

Как подготовиться

Чтобы успеть наладить работу в «Меркурии» к 1 июля 2018 года, зарегистрируйтесь в системе заранее. Если не успеете, не сможете оформить электронные ВСД на свою продукцию или закупить товар у поставщика — отгрузки остановятся.

Определитесь, как вам будет удобнее работать. Для этого прогуляйтесь по сайту «Меркурия» и ознакомьтесь с приложением. Если будете работать в веб-интерфейсе, обучите работников, которые отвечают за приёмку и отправку товара. Если выберете приложение — купите и установите заранее.

С 1 июля 2018 года все бизнесмены, которые имеют дело с продукцией животного происхождения, должны зарегистрироваться в системе «Меркурий». В ней будут фиксировать любые передвижения таких товаров. Бизнесмену больше не подсунут зараженное мясо, молоко или яйца по поддельным документам.

Чтобы отправить товар покупателю, поставщик должен зайти в «Меркурий» и оформить ветеринарный сопроводительный документ на всю партию, а покупатель в момент приемки — погасить его.

Чтобы успеть наладить работу в «Меркурии» в срок, зарегистрируйтесь в системе заранее.

Опубликовали 21 мая 2018 года

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 апреля 2010 г.

N 36 г. Москва Об утверждении СП 3.1.7.2616-10

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июня 2010 г.

Регистрационный N 17526

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 46, ст. 5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» (приложение).

2. Ввести в действие указанные санитарные правила с момента официального опубликования.

Г. Онищенко

Приложение

Профилактика сальмонеллеза

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2616-10

I. Область применения

1.1. Санитарные правила устанавливают основные требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания сальмонеллезом среди населения.

1.2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

1.3. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил возложен на органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

II. Общие положения

2.1. Сальмонеллезы — широко распространенная инфекция человека и животных, вызываемая различными представителями рода сальмонелла вида enterica.

2.2. Возбудители сальмонеллезов обладают способностью к значительной выживаемости на объектах внешней среды в зависимости от температуры, влажности и массивности заражения.

2.3. Основными источниками возбудителя инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наиболее эпидемически значимым источником возбудителя в настоящее время являются куры, крупный рогатый скот и свиньи. На отдельных территориях, характеризующихся национальными особенностями питания, в качестве источников могут выступать мелкий рогатый скот и лошади. Грызуны, в первую очередь крысы и мыши, также представляют собой массивный резервуар сальмонеллезной инфекции. Доказана роль человека как источника возбудителя инфекции при сальмонеллезах. Наибольшую опасность в этих случаях он представляет для детей раннего возраста и пожилых, а также лиц с ослабленным иммунитетом. Инфицированный человек (особенно бессимптомный носитель) представляет особую опасность в том случае, если он имеет отношение к приготовлению и раздаче пищи, а также продаже пищевых продуктов.

2.4. Механизм передачи возбудителя реализуется преимущественно пищевым (алиментарным) путем. При этом факторами передачи возбудителя являются пищевые продукты, прежде всего такие как мясо и мясопродукты, яйца и кремовые изделия. Особую опасность в связи с возможной трансовариальной передачей возбудителя представляют куриные яйца, инфицированные до снесения, а также продукты, приготовленные из них, в том числе майонез и сухой яичный порошок. Известны заболевания сальмонеллезом, связанные с употреблением сыров, брынзы, рыбы, в том числе копченой, морепродуктов.

Вода как фактор передачи возбудителя инфекции имеет второстепенное значение. Реальную эпидемическую опасность представляет вода открытых водоемов, загрязненная сточными выбросами (канализационные выбросы, сбросы сточных вод мясокомбинатов и боен, а также объектов птицеводства и животноводства).

Контактный путь передачи возбудителя чаще всего реализуется в условиях стационаров, где факторами передачи являются предметы обихода, руки обслуживающего персонала, белье, уборочный инвентарь, лекарственные растворы и другие факторы передачи.

Передача возбудителя возможна пылевым путем при вдыхании воздуха, содержащего контаминированный возбудителем аэрозоль.

2.5. Инкубационный период колеблется от 2-6 часов до 2-3 дней. При бытовом пути передачи он может увеличиваться до 4-7 суток.

III. Лабораторная диагностика

3.1. Лабораторные исследования, направленные на обнаружение и идентификацию сальмонелл, а также на проведение серологических тестов, осуществляются аккредитованными для работы с возбудителями III-IV групп патогенности лабораториями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

3.2. Основным методом для подтверждения наличия сальмонелл является бактериологический (выделение и идентификация возбудителя с помощью питательных сред и биохимических тестов).

Материалом для исследований могут служить испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, а при необходимости моча, кровь, желчь и другие выделения из пораженных органов больных.

3.3. В качестве вспомогательных применяются серологические методы исследования (Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) в случаях необходимости с раздельным определением IGM и IGG антител и другие) и молекулярно-генетические методы (Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и другие).

3.4. Основным критерием, свидетельствующим о принадлежности выделенного возбудителя к роду сальмонелла, является его антигенная структура. Основой для определения антигенной формулы сальмонелл является схема Кауффмана-Уайта, представляющая по существу каталог антигенов, имеющих первостепенную диагностическую ценность.

Последняя из изданных схем Кауффмана-Уайта (2001 г.) включает 450 групп, объединяющих 2501 серовар.

3.5. Этиологическая расшифровка случаев сальмонеллеза должна проводиться не позднее 4 — 5-го дня с момента взятия проб.

IV. Выявление случаев сальмонеллеза среди людей

4.1. Выявление случаев заболеваний сальмонеллезами людей, а также бактерионосителей проводится медицинскими работниками лечебно-профилактических организаций (ЛПО) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности во время амбулаторных приемов, посещений на дому, при медицинских осмотрах, диспансеризации и при других мероприятиях.

4.2. Обследованию на наличие возбудителей сальмонеллезов подлежат лица с кишечными дисфункциями, переболевшие сальмонеллезом, а также поступающие на работу на предприятия пищевой промышленности, торговли, общественного питания, объекты водопользования, в детские учреждения, а также в лечебно-профилактические учреждения.

4.3. Медицинским работником, установившим диагноз сальмонеллез (или при подозрении на него с учетом клинических и эпидемиологических данных), производится забор клинического материала от больного (фекалии, кровь, рвотные массы, промывные воды желудка, при необходимости моча) в день обращения и до начала этиотропного лечения.

4.4. При лечении больного на дому сбор материала для исследования осуществляется персоналом лечебно-профилактических учреждений.

4.5. Доставка клинического материала в лабораторию с целью установления этиологии возбудителя и его биологических свойств проводится в течение 24 часов.

4.6. Диагноз устанавливается на основании клинических признаков болезни, результатов лабораторного исследования, эпидемиологического анамнеза.

4.7. По степени достоверности диагноза случаи заболевания сальмонеллезами классифицируются как подозрительные, вероятные или подтвержденные.

4.7.1. Подозрительный случай сальмонеллеза — лихорадка более 38 С, диарея, рвота, боли в животе.

4.7.2. Вероятный случай сальмонеллеза — связь заболевания с употреблением эпидемически значимых при сальмонеллезе продуктов.

4.7.3. Подтвержденный спорадический случай сальмонеллеза — выделение из клинического материала сальмонеллы определенного серовара.

4.8. При эпидемиологически доказанной вспышке диагноз выставляется на основании клинико-эпидемиологического анамнеза.

Данные серологического обследования (в парных сыворотках нарастание титра антител не менее чем в 4 раза против сальмонелл определенной группы в реакции РПГА) или положительный результат ПЦР используются как вспомогательные методы для лабораторного подтверждения случаев или для установления источника инфекции.

V. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

5.1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за сальмонеллезами представляет собой динамическое наблюдение за эпидемическим процессом, включающее слежение за заболеваемостью населения, за биологическими свойствами и экологией возбудителей, выделенных от людей, животных, в сырье и продуктах питания, в воде и других объектах окружающей среды, за рисками, связанными с безопасностью пищевых продуктов, воды и других объектов окружающей среды, прогнозирование и оценку эффективности проводимых мероприятий.

5.2. Целью эпидемиологического надзора за сальмонеллезами является оценка эпидемиологической ситуации с учетом прогнозов и динамики эпидемического процесса для разработки адекватных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

5.3. Мониторинг за заболеваемостью населения осуществляется органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и включает анализ заболеваемости сальмонеллезами и носительства по территориям, возрастным и социально-профессиональным группам населения, факторам риска.

5.4. Мониторинг за биологическими свойствами и экологией возбудителей сальмонеллезов осуществляется органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Мониторинг включает проведение идентификации возбудителей сальмонеллезов, типирование и определение антимикробной резистентности возбудителей, выделенных:

— от людей (больных и бактерионосителей),

— животных,

— кормов,

— из продовольственного сырья,

— готовой продукции,

— воды (в том числе сточных вод),

— смывов с объектов окружающей среды.

VI. Противоэпидемические мероприятия в очаге сальмонеллеза

6.1. Лечебно-профилактическое учреждение, независимо от формы собственности, выявившее больного, или бактерионосителя сальмонеллеза обязано направить экстренное извещение в установленном порядке в территориальный орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

6.2. Эпидемиологическое обследование эпидемического очага сальмонеллеза проводится органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора с целью установления границ очага, выявления источника возбудителя сальмонеллеза, контактных лиц, а также лиц, подвергшихся риску заражения, определение путей и факторов передачи возбудителя, а также условий, способствовавших возникновению очага.

6.3. Больных, подозрительных на сальмонеллез, изолируют из организованных коллективов.

6.4. Госпитализация выявленных больных (больных с подозрением на сальмонеллез) сальмонеллезами и бактерионосителей осуществляется по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

6.5. Обязательному лабораторному обследованию на сальмонеллезы в эпидемическом очаге подлежат выявленные больные с симптомами, лица, общавшиеся с больными, работники отдельных профессий, связанные с производством, хранением, транспортировкой пищевой продукции и отдельных продуктов.

6.6. В эпидемическом очаге с целью выявления путей и факторов передачи возбудителя проводят также лабораторное исследование остатков пищевого продукта или блюд, подозреваемых в качестве фактора передачи возбудителей инфекции, исследование пищевого сырья, смывов с яиц, оборудования, рук, инвентаря и других объектов внешней среды.

6.7. Наблюдение за лицами, подвергшимися риску заражения в эпидемических очагах, проводится медицинскими работниками учреждений, где зарегистрирован очаг, или территориальных лечебно-профилактических учреждений.

Длительность медицинского наблюдения составляет 7 дней и включает опрос, осмотр, наблюдение за характером стула, термометрию.

6. 8. Текущая дезинфекция в квартирном очаге проводится членами семьи после проведенного медицинскими работниками инструктажа.

6.9. Заключительную дезинфекцию выполняют специалисты организаций, имеющие право заниматься дезинфекционной деятельностью.

6.10 Лицам, подвергшимся риску заражения, проводят экстренную профилактику бактериофагом.

VII. Противоэпидемические мероприятия в очагах внутрибольничного сальмонеллеза

7.1. В ЛПО медицинские работники должны проводить оперативное слежение и своевременное выявление случаев заноса или внутрибольничного инфицирования острой кишечной инфекцией (ОКИ) среди пациентов, персонала или лиц по уходу за больными.

7.2. В случае выявления больного, подозрительного на сальмонеллез, проводится:

7.2.1. немедленная отправка экстренного извещения в территориальный орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

7.2.2. немедленная изоляция, перевод больного в инфекционное отделение или диагностические боксы (полубоксы) в профильном отделении;

7. 2.3. запрещение госпитализации в течение 7 дней новых пациентов в палату с выявленным больным;

7.2.4. медицинское наблюдение в течение 7 дней от момента выявления больного и однократное лабораторное обследование (для выявления носительства или бессимптомного течения заболевания) за лицами, подвергшимися риску инфицирования;

7.2.5. специфическая профилактика сальмонеллезов среди пациентов и персонала бактериофагом;

7.2.6. заключительная дезинфекция;

7.2.7. эпидемиологическое расследование случая (случаев) заноса или внутрибольничного инфицирования пациентов, персонала или лиц по уходу за больными сальмонеллезами с выявлением факторов и путей передачи возбудителя инфекции; анализ информации, принятие административных решений.

7.3. При групповой заболеваемости сальмонеллезами в одном или нескольких отделениях ЛПО или при выявлении сальмонелл в воздухе и других объектах внешней среды проводят:

7.3.1. изоляцию заболевших и бактерионосителей в инфекционное отделение;

7. 3.2. прекращают прием пациентов в отделение (отделениях), где зарегистрирована групповая заболеваемость, и проводят медицинское наблюдение за контактными в течение 7 дней от момента изоляции последнего заболевшего;

7.3.3. заключительную дезинфекцию в отделении (отделениях), очистку и дезинфекцию систем вентиляции;

7.3.4. бактериологическое обследование контактных, персонала, серологическое обследование лиц для определения источника инфекции;

7.3.5. проведение специфической профилактики бактериофагом;

7.3.6. запрещение перемещения пациентов из палаты в палату, а также сокращения числа пациентов за счет ранней выписки с учетом общего состояния больных;

7.3.7. закрытие отделения (отделений) по предписанию органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

7.4. Открытие отделения (отделений) проводится после проведения комплекса противоэпидемических мероприятий и завершения медицинского наблюдения за контактными лицами.

VIII. Профилактические мероприятия

8.1. Органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, контролируют соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, направленных на предупреждение контаминации сальмонеллами пищевых продуктов как в процессе их хранения и производства, так и на всех этапах реализации населению, а также на предотвращение попадания возбудителей в готовые пищевые продукты и накопления в них микроорганизмов.

8.2. Ответственность за безопасность продукции несет ее производитель. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и осуществлять производственный контроль, в том числе с использованием лабораторных исследований.

8.3. Объектами производственного контроля на предприятиях являются сырье, продукты и объекты окружающей среды, которые могут быть контаминированы возбудителями сальмонеллезов.

8.4. Программа производственного контроля составляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и утверждается руководителем предприятия либо уполномоченными лицами.

Программа производственного контроля должна предусматривать:

8.4.1. Определение рисков загрязнения сырья и пищевых продуктов возбудителями инфекционных болезней.

8.4.2. Определение критических контрольных точек в процессе производства, на которых требуется проведение лабораторного контроля для предотвращения или устранения риска инфицирования сырья или продуктов питания.

8.4.3. Ведение учета и анализа показателей, регистрируемых в критических контрольных точках.

8.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

8.6. Обо всех случаях выделения сальмонелл сообщается в орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В эти же органы передаются выделенные штаммы сальмонелл для подтверждения.

8.7. Производственный контроль подразделяется на входной контроль и контроль готовой продукции.

8.8. Производственный входной контроль с использованием лабораторных методов исследования осуществляется при поступлении сырья. Выборочно отбираются пробы для микробиологического исследования на выявление сальмонелл. При получении сырья нового поставщика или из хозяйств, находящихся в регионах, неблагополучных в эпизоотологическом или эпидемиологическом отношении, вводится усиленный входной микробиологический контроль, предусматривающий анализ каждой партии сырья на наличие сальмонелл.

8.9. Производственный контроль готовой продукции, в том числе продукции животного происхождения, осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности продукции.

8.10. Кратность производственного микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов зависит от их эпидемиологической значимости:

8. 10.1. мясо всех видов убойных животных исследуется 1 раз в 15 дней;

8.10.2. полуфабрикаты мясные, в том числе и рубленные, субпродукты, колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса, в том числе и упакованные под вакуумом в полимерные пленки, изделия мясные, вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, быстрозамороженные продукты из мяса — 1 раз в 10 дней;

8.10.3. мясные вареные продукты с использованием субпродуктов исследуются 1 раз в 7 дней;

8.10.4. при изготовлении консервов из мяса, в том числе и мясорастительных продуктов сублимационной сушки, исследуется каждая партия выпускаемой продукции;

8.10.5. яйца исследуются не реже 1 раза в месяц, яичный порошок, меланж, желток, белок, майонез и другие продукты с использованием яиц проверяются на наличие сальмонелл в каждой партии указанных продуктов.

8.11. Производственный контроль на молокоперерабатывающих предприятиях должен включать микробиологический контроль, предусматривающий анализ на наличие сальмонелл каждой партии выпускаемого продукта. Молоко, сливки, кисломолочные и сквашенные жидкие продукты исследуются 1 раз в 10 дней. При исследовании заквасок предусматривается анализ содержимого каждой емкости.

8.12. На предприятиях общественного питания в рамках производственного контроля наличие патогенных микроорганизмов определяется 1 раз в 6 месяцев, при этом проверке подлежат 30% от каждого вида блюд.

8.13. В объектах розничной торговли пищевыми продуктами наличие патогенных микроорганизмов проверяется в скоропортящейся пищевой продукции на этапе ее реализации 1 раз в год по 1 образцу от каждой группы продукции согласно ассортиментному перечню.

8.14. В объектах оптовой торговли пищевыми продуктами аналогичные исследования осуществляются в том же объеме.

8.15. Исследование воды, смывов с оборудования и рук рабочих проводят по эпидемическим показаниям по решению органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

IX. Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний сальмонеллезом в стационарах

9. 1. Основой профилактики внутрибольничного инфицирования сальмонеллами в лечебно-профилактических организациях является соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, а также противоэпидемического режима в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

9.2. Контроль и оценка соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, а также состояния противоэпидемического режима в ЛПО проводится органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также врачом-эпидемиологом ЛПО.

9.3. Для проведения предэпидемической диагностики в стационарах проводится контроль за циркуляцией «госпитальных» штаммов сальмонелл с учетом их антибиотикорезистентности и некоторых факторов патогенности (персистентные характеристики штаммов — антилизоцимная, антиинтерфероновая и другая активность).

9.4. С целью предотвращения внутрибольничного инфицирования сальмонеллами пациентов и персонала в ЛПО должны выполняться следующие мероприятия:

9. 4.1. выделение в отделениях неинфекционного профиля (приемном отделении) диагностических палат (боксов) для госпитализации пациентов с неустойчивым стулом;

9.4.2. обследование некоторых категорий пациентов, матерей и других лиц по уходу за больными при поступлении в стационар;

9.4.3. отстранение от работы персонала с выявленным носительством сальмонелл, лечение и диспансерное наблюдение;

9.4.4. перевод на работу, не связанную с питанием, а также обслуживанием детей и пациентов, требующих непрерывного ухода, персонала ЛПО с хроническим носительством сальмонелл;

9.4.5. контроль за полнотой обследования, своевременностью допуска к работе и динамическим диспансерным наблюдением за сотрудниками, перенесшими сальмонеллез;

9.4.6. соблюдение установленных требований по проведению профилактической дезинфекции, гигиенической обработки кожи рук и тела пациентов, гигиенической и антисептической обработки кожи рук персонала, дезинсекции и дератизации;

9. 4.7. контроль за организацией питания и качества пищи в соответствии с нормативно-методическими документами, в том числе энтерального питания, питания новорожденных и детей раннего возраста;

9.4.8. контроль за работой приточно-вытяжной вентиляции, состоянием подвалов и чердаков;

9.4.9. контроль за соблюдением ассортимента, правил хранения и сроков реализации продуктов, разрешенных к передаче больным посетителями.

X. Гигиеническое воспитание населения

10.1. Гигиеническое воспитание населения является одним из методов профилактики сальмонеллеза.

10.2. Работники пищеблоков и лица, к ним приравненные, обязаны знать основные сведения о сальмонеллезах, которые должны быть включены в программу гигиенического обучения.

10.3. Гигиеническое воспитание населения включает в себя: представление населению подробной информации о сальмонеллезах, основных симптомах заболевания и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, бюллетеней, проведение индивидуальной беседы с пациентом и другие методы.

куриных пожертвований позволяют приготовить 55000 блюд

Пожертвования в виде курицы, эквивалентные 55 000 обедов, были переданы некоторым из самых нуждающихся благотворительных групп страны.

Более 23 тонн мяса птицы от Шотландского колледжа сельского хозяйства (SRUC) и птицеводческой компании Aviagen были переданы в дар благотворительной организации FareShare, занимающейся перераспределением продуктов питания.

Пожертвования куриных грудок и ножек с птицеперерабатывающего завода SRUC/Aviagen в Эдинбурге начались в апреле 2020 года и продолжались на протяжении всей пандемии коронавируса, чтобы уменьшить нехватку запасов, вызванную закрытием предприятий общественного питания и общественного питания во время карантина.Затем FareShare перераспределила курицу среди благотворительных организаций по всей Шотландии.

Colin MacEwan, Директор по коммерциализации и инновациям в SRUC, сказал : «Эти пожертвования просто идут тем, кто в них больше всего нуждается, особенно в это трудное время.

«В настоящее время мы частично решаем наши собственные проблемы с помощью этих пожертвований, но мы надеемся продолжить поддержку FareShare в той или иной форме в будущем».

Магнус Суаландер, генеральный директор Aviagen Limited, сказал: «Aviagen стремится помогать нашим местным сообществам, особенно в это время, когда это необходимо.Мы делаем еду на каждом столе, и нам повезло, что мы можем пожертвовать питательный источник белка на такую ​​полезную благотворительность».

Тереза ​​МакГолдрик, директор по закупкам продуктов питания FareShare в Шотландии, сказала: «Наши отношения с SRUC и Aviagen по-настоящему расцвели с начала 2020 года, когда они начали поставлять нам курятину.

«Тысячи семей и общественных групп, страдающих от нехватки продовольствия, по всей Шотландии воспользовались этой питательной и вкусной едой, и мы очень благодарны им за постоянную поддержку.

Грейс Мьюир из общественной кухни Fidra Court Community Kitchen в Эдинбурге сказала: «Курица, которую мы получаем от FareShare, просто фантастическая. Порции куриной грудки огромны и доставляют удовольствие пользователям нашего сервиса. Мы очень благодарны и хотели бы, чтобы они продолжали приходить».

С момента самой первой пожертвования в апреле 2020 года SRUC и Aviagen пожертвовали 23,1 тонны курятины. Используя расчет WRAP для среднего сбалансированного приема пищи весом 0,42 кг, это соответствует 55 001 приему пищи.

Для получения дополнительной информации обращайтесь: [email protected]; 0131 535 4219.

Как пожертвовать еду | AustinTexas.gov

Приблизительно 40% еды в США выбрасывается. Органические материалы, в том числе пищевые отходы, составляют около 37% материалов, отправляемых на местные свалки. Большую часть этой выброшенной еды можно было бы использовать с пользой, в том числе накормить людей!

Зачем жертвовать еду?

 • Помогите покончить с голодом: Каждый шестой человек в Центральном Техасе борется за то, чтобы иметь достаточно еды, и почти 25% детей в округе Трэвис не имеют постоянного доступа к еде.
 • Сохранение ценных ресурсов: Выбросы продуктов питания составляют 4% потребления нефти в США, и для их роста требуется 25% наших запасов пресной воды.
 • Сократить выбросы парниковых газов: Несъеденные продукты питания на свалках составляют 23% национального производства метана, мощного парникового газа, который способствует изменению климата.
 • Экономьте деньги: Предприятия могут получать налоговые льготы за пожертвования продуктов питания, одновременно снижая свои расходы на утилизацию.А для предприятий в Остине пожертвование продуктов питания учитывается в соответствии с Универсальным указом о переработке.

Какие продукты можно дарить?

 • Предварительно упакованные продукты, которые являются скоропортящимися и свежими, целые фрукты и овощи, которые не были нарезаны, могут быть собраны для пожертвования и распространения без разрешения.
 • Определенные продукты, для безопасности которых требуется контроль времени/температуры (например, нарезанные фрукты, горячие блюда, молочные продукты, яйца, мясо и т.) могут быть пожертвованы, если и донор, и реципиент имеют разрешение на прием пищи и с едой обращались надлежащим образом при соответствующей температуре. См. «Руководство по пожертвованию продуктов питания» для получения более подробной информации и информации о том, какие продукты не подходят для пожертвований.

Кто будет принимать пожертвования на еду?

 • Кладовые с едой: Используйте тётю Берту, чтобы найти ближайшую к вам кладовую с едой, которая принимает пожертвования. Позвоните заранее, чтобы убедиться, что кладовая может принять ваше пожертвование, и согласовать, как и когда его следует доставить или забрать.
 • Программы спасения продовольствия , такие как Keep Austin Fed, могут помочь с логистикой пожертвований.

Беспокоитесь о своей ответственности?

Не будь! Закон о пожертвовании еды «Добрый самаритянин» побуждает компании и организации жертвовать здоровую пищу, которая в противном случае была бы выброшена в отходы, защищая их от уголовной и гражданской ответственности.

Полезные советы

 • Отслеживайте пожертвования, взвешивая и записывая любые пожертвованные продукты для налоговой отчетности.
 • Убедитесь, что продукты хранятся при безопасной температуре и имеют соответствующую маркировку.

Испанский

Есть вопросы? Связаться с нами!

Smart Chicken жертвует домашнюю птицу — Ozarks Food Harvest

ВОЗ: Ozarks Food Harvest получает крупное пожертвование в виде замороженной курицы благодаря 12-й ежегодной кампании Smart Chicken Feed the Hungry .

ЧТО:   Единственный продовольственный банк на юго-западе Миссури использует почти 6000 фунтов Smart Chicken®, чтобы помочь продовольственным кладовым в регионе доставлять продукты и еду нуждающимся семьям в этот праздничный сезон и после Нового года. Это ежегодное пожертвование составляет от 5000 до 9000 фунтов стерлингов.

КОГДА:   Четверг, 18 декабря, 10:00

ГДЕ:    Ozarks Food Harvest—The Food Bank, 2810 N. Cedarbrook Ave., Springfield, Mo.

ПОЧЕМУ:   В рамках рекламной акции Smart Chicken Feed the Hungry жертвуется один фунт мяса птицы на каждые 10 фунтов продукта, купленного в ноябре в бакалейных лавках на юго-западе Миссури, включая Food 4 Less, G&W Foods, Harter House, Price Cutter, Town & Супермаркет Country и Супермаркет Woods.

«Мясо является одним из самых необходимых продуктов питания, особенно в эти холодные месяцы, поэтому этот подарок приходит нам в самое подходящее время», — сказала директор по развитию OFH Дениз Гибсон. «Мы благодарны за это богатое белком пожертвование, а также ценим постоянную поддержку Smart Chicken во время ежегодных праздников».

# # #

Об Ozarks Food Harvest — The Food Bank
Ozarks Food Harvest — это продовольственный банк Feeding America на юго-западе Миссури, обслуживающий 200 организаций в 28 округах Озарк. Food Bank ежегодно распределяет 12,5 миллионов обедов или более 15 миллионов фунтов стерлингов среди более чем 260 000 человек без дубликатов. Узнайте больше на ozarksfoodharvest.org, facebook.com/ozarksfoodharvest или twitter.com/ozksfoodharvest.

О Smart Chicken
Smart Chicken производится местными производителями из Миссури, Небраски и Айовы. Птиц Smart Chicken кормят полностью натуральной пищей без антибиотиков, гормонов, стероидов или искусственных ингредиентов. Smart Chicken стремится производить самую безопасную и качественную свежую курицу, которую можно найти где угодно, демонстрируя при этом заботу об окружающей среде.Узнайте больше на smartchicken.com, facebook.com/smartchicken или twitter.com/smartchicken.

10+ вещей, которые вы никогда не должны жертвовать продовольственному банку

миксетGetty Images

В связи с сезоном отпусков и призывами к пожертвованиям для помощи сообществам, пострадавшим от бедности, особенно во время пандемии COVID-19, приносить продукты на местные продовольственные акции — это простой способ отплатить и побороть голод. Прежде чем совершить набег на свою кладовую в поисках еды и других товаров для пожертвования, ознакомьтесь с этим списком, чтобы избежать предметов, которые не принимаются в большинстве продовольственных банков.

По данным Feeding America, такие продукты, как консервированный суп, фасоль и макароны, всегда являются довольно безопасным выбором, если нет проблем с упаковкой. Другие предметы домашнего обихода, такие как туалетная бумага, зубные щетки, подгузники и консервные ножи, также необходимы в продовольственных банках. Чтобы быть уверенным, что предметы, которые вы пожертвуете, пойдут на благое дело, а не будут выброшены за что-то, чего легко избежать, например, вмятины на консервных банках или сроки годности, отметьте вещи, которые вам следует избегать пожертвования.

Посмотреть галерею 12 фото

1 из 12

Помятые консервы

Консервы, такие как фрукты, овощи и тунец, не зря являются основным продуктом питания, но перед тем, как доставить их, проверьте, нет ли вмятин, ржавчины или других признаков повреждения — это может означать, что еда внутри испорчено.

2 из 12

Стеклянные банки

Следует избегать фруктов, соусов, солений и других товаров, которые продаются в стеклянных банках.Они могут легко разбиться в транспорте, а продовольственные банки часто не могут их раздать из соображений безопасности.

3 из 12

Свежие молочные продукты

Большинство продовольственных банков не могут принимать такие продукты, как сыр, масло и молоко, если они не упакованы должным образом и не подлежат хранению. Сухое молоко — отличный вариант, который будет храниться гораздо дольше, чем галлон из холодильной секции.

4 из 12

Массовые продукты

Массивные мешки с рисом, мукой и сахаром отлично подходят для того, чтобы накормить большое количество людей, но многие продовольственные банки не имеют ресурсов для переупаковки, необходимых для надлежащего распределения продуктов питания среди нескольких семей. Придерживайтесь пакетов и коробок семейного размера, чтобы ваше пожертвование получило максимальную пользу.

5 из 12

Конфеты

Хотя персонал продовольственного банка может время от времени класть угощения в мешки для пожертвований, во многих местах просят доноров держаться подальше от сладостей, чтобы у нуждающихся семей было много питательных товаров, которые можно взять домой.

6 из 12

Некоторые продукты детского питания

Детское питание в стеклянных баночках — нет-нет, и детское питание также является рискованным выбором для пожертвований.Большинство продовольственных банков покупают определенный тип смеси на пожертвования, чтобы наилучшим образом обслуживать нуждающиеся семьи в этом районе, к тому же срок годности смеси истекает очень быстро и может быть потрачен впустую.

7 из 12

Охлажденные продукты

Обратитесь в местный продовольственный банк, прежде чем жертвовать такие продукты, как продукты и мясо, которые могут нуждаться в охлаждении. В зависимости от ресурсов и помещений они могут быть не приняты, хотя в некоторых местах продукты могут храниться холодными или даже есть морозильные камеры для замороженных продуктов.

8 из 12

Напитки с сахаром

Продовольственные банки и кладовые по всей стране все больше и больше не одобряют нездоровый выбор напитков. Продукты с низким содержанием сахара — ваш лучший выбор, поэтому держитесь подальше от газированных напитков и некоторых сокосодержащих напитков.

9 из 12

Домашняя еда

Хотя приготовление праздничного печенья или домашнего хлеба для нуждающихся семей может показаться милым жестом, продовольственные банки не могут принимать товары, которые не упакованы должным образом.Пропустите выпечку, так как ее все равно выбросят!

10 из 12

Остатки

Как и в случае с домашней выпечкой, все, что осталось от праздников, должно оставаться в вашем холодильнике или отдаваться близким, а не продовольственным банкам. Из соображений безопасности продовольственные банки не примут ваши остатки, какими бы вкусными они ни были.

11 из 12

Открытые пакеты

Любые частично использованные продукты или открытая упаковка будут удалены сотрудниками и волонтерами до того, как они будут распределены в кладовой.Придерживайтесь недавно купленных предметов или обязательно сканируйте свои пожертвования, прежде чем принести их на предмет повреждений.

12 из 12

Просроченные продукты

Продукты, срок годности которых истек, чаще всего исключаются из пула пожертвований. Если вы думаете, что он все еще очень хорош, лучше использовать его дома, чем рисковать, что его выбросят в продовольственный банк.

Реклама — продолжить чтение ниже

Алексис Морилло Ассоциированный редактор Алексис Морилло — помощник редактора Delish. com где она покрывает ломая новости еды и вирусные тенденции еды.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Пожертвование, раздача еды, доставка еды и волонтерство

Сделать финансовое пожертвование

Ваше финансовое пожертвование — самый действенный способ помочь нуждающимся семьям.Благодаря нашему партнерству с местными продуктовыми магазинами и другими поставщиками продуктов питания, мы можем превратить каждый пожертвованный доллар в еду на сумму более 9 долларов, включая свежее мясо и продукты!

Bienvenidos Food Bank — это программа Северо-западного центра помощи семьям, некоммерческой организации 501 (c) 3. Пожертвования не облагаются налогом (EIN № 74-2543251).

ПОЖЕРТВОВАТЬ ОНЛАЙН :


ПОЖЕРТВОВАТЬ ПО ПОЧТЕ

Bienvenidos Food Bank
PO Box 11948
Denver, CO 80211

Налоговая программа штата Колорадо:

Вы можете сделать пожертвование с помощью своей налоговой декларации штата Колорадо, написав в Bienvenidos Food Bank и наш номер ReFund: 20083005420

Инструкции: 1. Используйте « 2019 График добровольных взносов » в своей налоговой форме Колорадо. 2. В строке 19 « Пожертвовать в некоммерческий фонд штата Колорадо » укажите сумму, которую вы хотели бы пожертвовать из своего налогового возмещения. 3. Введите наш 11-значный номер государственного секретаря: 20083005420 в строку ниже. 4. Введите Bienvenidos Food Bank в поле «Введите название зарегистрированной благотворительной организации».

Если вы используете налоговую подготовку, просто сообщите эту информацию, когда вы делитесь своими налоговыми документами.

Улыбайтесь, зная, что вы помогли важному для вас делу!

РАБОЧЕЕ ДАЧНОЕ

Если вы участвуете в программе пожертвований на рабочем месте, используйте следующие коды обозначения:

Крен еды Bienvenidos программа Северо-западного центра помощи семье, некоммерческая организация 501 C 3 Colorado.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Мы с радостью примем ваши пожертвования в виде нескоропортящихся и нескоропортящихся продуктов для пополнения нашей кладовой!

Для крупных пожертвований или доставки продуктов питания позвоните и договоритесь о времени передачи по телефону 303-433-6328 . Для получения общих предметов, пожалуйста, посетите эти места:

Когда и где делать пожертвование – Пункты приема пожертвований продуктов питания – (в случае крупных сумм пожертвований, пожалуйста, позвоните, чтобы узнать время передачи)
    • Кофе с черри в зернах (здесь нет больших количеств или свежих/замороженных продуктов)
     4059 Tejon St. Denver, CO 80211
     Часы работы: Пн – Сб. 7:00–15:00
     Воскресенье 8:00–15:00
    • Highlands Lutheran Church (в этом месте нет свежих или замороженных продуктов)
     3995 Irving St.Denver, CO 80211
     Часы работы: открыто круглосуточно — ищите оранжевую коробку на крыльце
    • Tenn Street Coffee & Books (здесь нет больших количеств или свежих/замороженных продуктов)
    • 4418 Теннисон-стрит Денвер, Колорадо 80212
    • Bienvenidos Food Bank –
     3810 Pecos St. Denver, CO 80211
     Время работы: ср. 9 к 1; Чт. с 9 до 1 и с 15:30 до 18:00
    • Здесь мы принимаем все пожертвования, включая свежие, замороженные продукты и большие суммы.
    • Пожалуйста, свяжитесь с нами для крупных пожертвований или если вы оставляете охлажденные/замороженные продукты.
    • Въезжайте в переулок (восточная сторона) мы поможем вам разгрузиться (пожалуйста, постучите или позвоните в дверь)
    • Или позвоните, чтобы назначить время возврата: 303-433-6328
    • Если вы приносите еду, а нас нет, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам, что вы оставили еду.

Пожертвования свежих продуктов

Мы приветствуем ваши домашние и свежие пожертвования фруктов и овощей! Однако, чтобы они оставались свежими для клиентов, мы можем принимать их только по средам и четвергам с 9:30 до 12:00.(Мы периодически закрываемся и на большинство праздников — пожалуйста, позвоните заранее, чтобы убедиться, что мы открыты. )

Руководство по пожертвованию
 

Так же, как и вы, наши клиенты хотят есть то, что им нужно и нравится. Дайте то, что вы и ваша семья хотели бы получить, если бы вам нужна была еда.

Самые необходимые предметы
 • Консервированные фрукты
 • Масло для жарки – всегда полезно
 • Сытные супы (Chunky, Progresso и т. д.) всегда полезны
 • Рагу и чили
 • Консервы из курицы и тунца – всегда пригодится
 • Джемы, желе и мёд – всегда пригодится
 • Паста и соус
 • Сухие блюда и гарниры в коробках
 • Сейчас не требуется: черная фасоль, зеленая фасоль и картонные коробки для яиц,
 • Мыло (лучше всего Dial White, Leevers 2000 или другие нейтральные ароматы)
 • Шампунь в натуральную величину (лучше всего на 15 унций) – самый необходимый сейчас
 • Зубная паста (полноразмерная)
 • Зубные щетки (предпочтительно 1 или 2 упаковки)
 • 1-2 фунта. мешки с рисом
 • Жареные бобы
 • Приправы
 • Арахисовое масло
 • Закусочные
 • Пакеты для продуктов (пластиковые или многоразовые)
 • Денежные пожертвования*

*На каждый пожертвованный доллар можно приобрести продукты на сумму более 9 долларов, включая свежие продукты.

Предметы, которые мы не можем принять
 • Открытые или использованные продукты питания (можно упакованные продукты в запечатанном пакете)
 • Домашние продукты или предварительно приготовленные продукты
 • Продукты питания просрочены для большинства продуктов
 • Ржавые, сильно помятые, грязные или поврежденные банки или контейнеры
 • Просроченное детское питание или смесь (требуется по закону)
 • Одежда или предметы домашнего обихода (звоните по телефону 211 для агентств, которые принимают эти предметы)

Помогите нам сократить наши расходы и помочь большему количеству людей, не жертвуя предметы, которые нам придется проверять и/или выбрасывать.

Законы о защите доноров продовольствия и налоговые льготы

ПРОДАЖИ ЕДЫ  (Лето — прекрасное время для гастролей, так как наша кладовая будет на исходе)

Если вы, ваша группа, школа, бизнес или церковь хотели бы провести акцию еды, мы можем помочь! Свяжитесь с нами, и мы можем предоставить полезные советы и любые из этих пунктов, чтобы сделать вашу поездку успешной.

 • Копия нашего логотипа для использования в ваших рекламных материалах, публикациях в Facebook и т. д.
 • Ящики для сбора продуктов питания (большие ящики для молока с нашим логотипом) или знак для печати, который можно прикрепить к ящикам для сбора пожертвований.
 • Для получения конкретных предметов, необходимых сейчас, свяжитесь с нами. Также см. наши самые необходимые товары, перечисленные выше.
 • Банки для пожертвований (каждый пожертвованный доллар позволяет нам предоставить еды на сумму более 9 долларов)
 • Информационные листовки
 • Налоговые поступления
 • Баннер (при необходимости)

ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Волонтеры являются неотъемлемой частью нашей организации. Если вы заинтересованы в волонтерстве, пожалуйста, напишите нам, чтобы узнать о доступных возможностях. Доказательство вакцинации требуется для всех новых добровольцев в настоящее время (вступает в силу с 1 августа).1, 2021)

Возможности для волонтеров  
 • 1. Свяжитесь с нами по адресу: [email protected], чтобы узнать о доступных возможностях.
 • 2. Запланируйте посетить нас и посмотрите, подходит ли нам и вам волонтерство.
 • 3. Учитывайте свою доступность. Мы ищем волонтеров, которые могут работать не реже одного раза в месяц на срок до года.
 • 4. Если у вас есть специальные навыки, чтобы предложить профессиональные услуги, сообщите нам об этом.
Часы общественных работ по решению суда
 • Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы сообщить необходимое количество часов и время, когда они должны быть завершены.
 • Обычно доступны следующие часы: среда с 9:00 до 1:00; Четверг с 8:00 до 13:00 и с 14:30 до 18:00.
 • Другое время доступно по мере необходимости.
Компания или группы
 • Как небольшая организация, у нас есть ограниченное количество возможностей для групп в течение года и обычно для групп не более 3-8 человек.
 • Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать о предстоящих мероприятиях (пожалуйста, запланируйте их за 2-3 месяца).

Чтобы узнать о предстоящих мероприятиях и специальных возможностях для волонтеров, а также о других новостях, свяжитесь с нами на Facebook или присоединитесь к нашему списку рассылки.

Продовольственный банк второго урожая Metrolina


Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Кей Картер, генеральный директор
Second Harvest Food Bank of Metrolina
704-375-9639 доб. 16
[email protected]

Умная курица протягивает руку помощи в борьбе с голодом


в регионе Шарлотта  

 

 

 

 

(ШАРЛОТТ, Северная Каролина) — 30 января 2017 г. — Чтобы выполнить свое обязательство по искоренению голода в регионе Шарлотта Метролина, Smart Chicken пожертвовала 49 602 фунта столь необходимого белка в фонд Second Harvest Food Bank of Metrolina (SHFBM).Пожертвование будет немедленно использовано для помощи детям и их семьям в школьных передвижных кладовых и школах с высоким уровнем бедности, кладовых продовольствия в чрезвычайных ситуациях и других программах питания, которые спонсирует Продовольственный банк.

«Тысячи трудолюбивых взрослых, детей и пожилых людей, которые просто не могут свести концы с концами и сталкиваются с суровой реальностью голода», — сказала Кей Картер, генеральный директор Second Harvest Food Bank. «Многие люди не осознают масштабы голода в нашем сообществе. Мы благодарны за это пожертвование и другие, подобные ему, особенно в периоды, когда продукты разъезжаются, а пожертвования начинают уменьшаться после праздников.Smart Chicken уже много лет поддерживает наши усилия по борьбе с голодом».

«Помощь нашим сообществам в борьбе с голодом является основой нашего бизнеса, — сказал Джефф Глассман, менеджер по работе с клиентами Smart Chicken. «Мы рады снова сотрудничать с Second Harvest Food Bank of Metrolina, чтобы помочь накормить голодных».

В исследовании «Голод в Америке», проведенном в 2014 году, домохозяйства клиентов агентства SHFBM сообщили, что в тройку наиболее желаемых продуктов, которые в настоящее время не получают, входят свежие фрукты (56%), белковые продукты, такие как мясо (43%), и молочные продукты (36%).В 2015–2016 финансовом году SHFBM реализовала 17 517 011 фунтов продуктов, мяса и молочных продуктов. Это продукты, которые являются самыми дорогими и часто наименее доступными для голодных людей. Они же и самые питательные.

Более 524 000 жителей, страдающих от нехватки продовольствия, проживают в 19 округах, которые обслуживает SHFBM. Food Bank снабжает продовольствием более 700 партнерских агентств, в том числе службы экстренной помощи, бесплатные столовые, детские сады для малоимущих, приюты для бездомных и программы для пожилых людей.

 

Об умной курице

Smart Chicken предлагает широкий ассортимент свежих куриных продуктов. Smart Chicken была первой птицеводческой компанией в США, которая использовала технологию воздушного охлаждения и предлагает продукты, которые являются как сертифицированными органическими, так и сертифицированными гуманными продуктами.

О Продовольственном банке второго урожая Metrolina

Как часть Feeding America, второй крен еды хлебоуборки Metrolina — обслуживает 19 графств в Северной и Южной Каролине. В 2015–2016 финансовом году Second Harvest Food Bank of Metrolina распределил более 50 миллионов фунтов продуктов питания и предметов домашнего обихода почти 650 агентствам по оказанию помощи голодающим, включая службы экстренной помощи, бесплатные столовые, программы для пожилых людей, приюты и детские сады для малоимущих.

 

 

 

###

Чтобы запросить медиа-кит или фотографии, обращайтесь:

Донна Раган, тел. (704) 375-9639, доб. 24 или [email protected]
Менеджер по маркетингу и коммуникациям

 

Foster Farms передают дополнительные 420 000 порций курицы продовольственным банкам Калифорнии и Вашингтона по мере роста потребности в условиях пандемии COVID-19

ЛИВИНГСТОН, Калифорния — Foster Farms доставляет дополнительно 420 000 порций домашней птицы в продовольственные банки штатов Калифорния и Вашингтон, чтобы помочь семьям, пострадавшим от COVID-19. В апреле, в начале пандемии, семейная компания пожертвовала 2,4 миллиона порций мяса птицы организациям по оказанию помощи голодающим на Западном побережье, в Алабаме и Луизиане, ориентируясь на сообщества, в которых она управляет заводами.

«COVID-19 изменил саму ткань нашей жизни и усложнил задачу по обеспечению того, чтобы никто в этой стране не голодал. Потребность в белке среди наших партнеров по продовольственным банкам находится на почти беспрецедентном уровне», — сказала вице-президент Foster Farms по коммуникациям Айра Брилл.«Как лидер птицеводческой отрасли мы обязаны оказывать всю возможную помощь».

«Так много семей сталкиваются с экономической неопределенностью далеко за пределами финансового кризиса 2008 года, что вынуждает их впервые обращаться к нам за помощью», — сказал Ким Дилдин, со-генеральный директор Central California Food Bank во Фресно, обслуживающий общины Центральной долины. . «Спрос на продукты питания почти удвоился и продолжает расти, и конца этому не видно, а запасы белка ограничены. Мы очень благодарны Foster Farms за постоянную поддержку в эти критические времена.

Foster Farms призывает других присоединиться к ее усилиям, сделав пожертвование в местный продовольственный банк или общественную организацию. Продовольственные банки, получившие самое последнее пожертвование, включают:

Пожертвования

Foster Farms являются продолжением десятилетней приверженности борьбе с голодом и реагированию на потребности общества во время кризиса. У компании есть предприятия в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, Алабаме и Луизиане.

О Foster Farms
С 1939 года семьи Западного побережья зависели от Foster Farms в плане получения продуктов из курицы и индейки высшего качества.Семейная компания продолжает свое наследие передового опыта и приверженности качеству, заложенное ее основателями, Максом и Вердой Фостер. Foster Farms специализируется на свежих, полностью натуральных продуктах из курицы и индейки, не содержащих консервантов, добавок или инъекционных усилителей натрия. Компания, базирующаяся в Центральной долине Калифорнии, с ранчо на северо-западе Тихого океана, производит свежую курицу и индейку в каждом обслуживаемом регионе или рядом с ним. Foster Farms также производит вкусные предварительно маринованные, готовые к приготовлению и полностью приготовленные продукты, которые отвечают требованиям качества и удобства современных домашних поваров, розничных продавцов, складских клубов и клиентов общественного питания.Стремление компании к совершенству, честности, качеству, обслуживанию и людям является источником большой гордости и давней семейной традицией.

Безопасность пищевых продуктов является наивысшим приоритетом Foster Farms, и компания хотела бы напомнить потребителям всегда следовать инструкциям по безопасному обращению, приготовлению и хранению продуктов из свежей птицы. Все свежие продукты из птицы должны быть приготовлены до внутренней температуры 165 градусов по Фаренгейту, измеренной термометром для мяса, для обеспечения безопасности.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.